Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitets- model

Blandt professionshøjskolerne bruges en fælles studieaktivitetsmodel. Modellens fire kategorier viser den helhed i aktiviteter, der er i en professions- eller erhvervsrettet uddannelse. Dette gælder både for det enkelte modul/semester og for hele uddannelsesforløbet.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

1) Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse.
2) Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
3) Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Læs vejledning for undervisere og uddannelsesledere
Læs vejledning for studerende

Nedenfor udfylder uddannelsen timetal eller procentdele for hver af de fire kategorier, og det er muligt at uddybe indholdet i hver af kategorierne.

Derefter kan modellen tages med til dialog med og orientering til de studerende. Det er muligt at danne en PDF- eller billedfil af den udfyldte model, som kan bruges i PowerPoints, i studieordninger, på itslearning eller i andre sammenhænge.


The Danish university colleges use a shared study activity model. The four categories of the model display how the activities of a profession- or business-oriented study programme interact to form a whole. This goes for individual modules and semesters as well as for entire study programmes.

The Study Activity Model has three purposes:

1. The Model is intended for illustrating that the totality of the study activities make up a full-time course of study.
2. The Model illustrates that a profession- or a business-oriented study programme is comprised of various kinds of study activities.
3. The Model serves as the foundation for communication and for the clarification of expectations between students and lecturers relating to time spent on learning tasks and relating to roles and responsibilities in various types of study activities.

Read the guidelines for lecturers and heads of programme
Read the guidelines for students

On the main page, the number of lessons or percentages for each of the four categories can be filled in, and content descriptions for each category can be added.

The model can then be used for informing the students and engaging in dialogues with them. When the model is filled in, you can generate a PDF or image file for use in PowerPoint, curricula, on itslearning, or in other contexts.

Kontakt

Claus P. B. Hansen

Administrator

ch@dkprof.dk

51 26 00 96

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Claus P. B. Hansen

ADMINSTRATOR

M: 51 26 00 96

E: ch@dkprof.dk

Studieaktivitetsmodel